Privatumo politika
Meniu
Jūsų krepšelis

Privatumo politika

Ši Privatumo politika kartu su Turgus24.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis https://www.turgus24.lt/parduotuves-taisykles reglamentuoja jūsų naudojimąsi Vapsva Media, MB priklausančia interneto svetaine Turgus24.lt. Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų Turgus24.lt nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Turgus24.lt paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Vapsva Media, MB priklausančia Turgus24.lt interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.
Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Vapsva Media, MB Turgus24.lt interneto svetaine.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Vapsva Media, MB, juridinio asmens kodas 300866792, adresas Tulpių g. 9-36, LT-35162, Panevėžys, Lietuva, el. pašto adresas: info@turgus24.lt (toliau – Turgus24.lt arba mes).
Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi mūsų duomenų apsaugos pareigūnas Rolandas Meiliūnas, kurio telefono numeris +370 641 58431, el. pašto adresas: rolandas@turgus24.lt.

1.        RENKAMI ASMENS DUOMENYS

1.1.    Mes renkame ir tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. 
1.2.    Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome:

Duomenų pavadinimas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracijos duomenys

Privalomi registracijos duomenys: el. pašto adresas.

Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra): vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresas, mokėtojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), banko kortelės numeris.

Kurdami turgus24.lt paskyrą, galite pateikti papildomų asmens duomenų, kurie nėra būtini norint naudotis turgus24.lt interneto svetaine ir mobiliąja programa.

Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi turgus24.lt interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir turgus24.lt.
Pirkimų duomenys

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes turgus24.lt interneto svetainėje.

Mes renkame šiuo Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo būdą, mokėjimo būdą, mokėjimo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), pagrindinę informaciją apie prekes gaunančias trečiąsias šalis, IP adresą.

Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.
Slapukai

Jūsų naršymo ir elgesio turgus24.lt interneto svetainėje istorija.

Jūsų sutikimo pagrindu.
Komunikavimo pasirinkimai

Tai apima jūsų pasirinkimus dėl mūsų ir trečiųjų šalių rinkodaros pasiūlymų gavimo bei jūsų komunikavimo pasirinkimus. Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mūsų teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes. Be to, kartais iš turgus24.lt interneto svetainės gausite būtinus pranešimus, kai teiksime paslaugas ir turinį, kurio prašote, ar kai turėsime informuoti jus svarbiais, su interneto svetaine susijusiais klausimais.

Mes renkame tokius jūsų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, jūsų viešai išreikštos nuomonės apie turgus24.lt parduodamas prekes istoriją, pageidavimų sąrašą, mūsų ir jūsų tarpusavio bendravimo istoriją, telefono numerį, IP adresą, pirkinių krepšelio duomenis, apklausų atsakymų istoriją, taip pat jūsų pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.

Be to, atsižvelgiant į turgus24.lt suteiktas paslaugas, gali būti renkami papildomi asmens duomenys, susiję su jūsų naudojimusi turgus24.lt interneto svetaine.

Naudojimosi turgus24.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir turgus24.lt, pagrindu.
Kontaktinė informacija, atsiliepimai ir paklausimai

Kai pateikiate mums atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, mes galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jūsų klausimus. Tai apima jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.

Naudojimosi turgus24.lt interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija sutarties, sudarytos tarp jūsų ir turgus24, pagrindu.
Analitiniai duomenys

Siekiame, kad naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis:

pirkimų istorija; naršymo istorija; mokėjimų istorija; Jūsų įsigytų prekių apžvalgos; apklausų metu pateikti atsakymai; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą ir telefoninius pokalbius.

Teisėto intereso pagrindu.
Rinkodaros duomenys

Siekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įrenginio identifikavimo numerius.

Jūsų sutikimo pagrindu.
Suasmeninti rinkodaros duomenys

Vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas, pristatymo būdo istorija, mokėjimų istorija, pirkimų istorija,  IP adresas, įrenginio identifikavimo numeriai.

Jūsų sutikimo pagrindu.
Turinys, kuriuo dalijatės

Jums leidžiama dalytis turiniu turgus24.lt interneto svetainėje. Mes renkame jūsų sukurtą turinį ir įkeliame jį į savo interneto svetainę. Atminkite, kad turinį viešinate jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.

Naudojimosi turgus24.lt interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir turgus24.lt, pagrindu.

2.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1.    Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.
2.2.    Siekdami suteikti jums prieigą prie Turgus.lt interneto svetainės ir norėdami suteikti jums galimybę naudotis Turgus24.lt interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija, tvarkome šiuos asmens duomenis:

2.2.1     registracijos duomenys

2.3.    Pardavimų vykdymo ir pagalbos užklausų tvarkymo tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis:

2.3.3.    pirkimų duomenys;
2.3.4.    turinys, kuriuo dalijatės.

2.4.    Norime, kad naudotis Turgus24.lt interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis:

2.4.1.    slapukų duomenys;
2.4.2.    analitiniai duomenys.

2.5.    Jūsų asmens duomenų tvarkymas jūsų prašymų ir užklausų tvarkymo tikslais:

2.5.1.    siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas ir visapusišką aptarnavimą, šios Privatumo politikos 1.2 skyriuje nurodytus Jūsų asmens duomenis taip pat tvarkome jūsų užklausų ir prašymų vykdymo tikslais.

2.6.    Siekdami teikti Jums bendrus pasiūlymus ir specialiai jums pritaikytus pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

2.6.1.    rinkodaros duomenys;
2.6.2.    suasmeninti rinkodaros duomenys.
Šiame punkte nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis raštu el. paštu info@turgus24.lt arba pakeisdami prenumeratos būseną savo paskyroje. 

2.7.    Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų neturime galimybės įvykdyti Jūsų pirkimo, nes pardavėjas negalėtų įvykdyti jūsų užsakymo.

3.    ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

3.1.    Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.
3.2.    Jūsų asmens duomenimis perduodame pardavėjams iš kurių perkate prekes. Jūsų asmens duomenys perduodami pardavėjams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Pardavėjas Jūsų asmens duomenis tvarko Pardavėjo nustatyta tvarka, todėl  prieš pirkent prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su pardavėju rekomenduojame atidžiai perskaityti pardavėjo asmens duomenų tvarkymo politiką.
3.3.    Jūsų asmens duomenimus yra perduodami paslaugų teikėjams. Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės, skambučių centrai ir kitos įmonės, teikiančios paslaugas pardavėjui ar Turgus24.lt.
3.4.    Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms šalims:

3.4.1.    valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.5.    Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra būtina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (kaip antai teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).
3.6.    Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:

3.6.1.    Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
3.6.2.    Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
3.6.3.    Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;  
3.6.4.    Parneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

4.    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKAS

4.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

5.        GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU MŪSŲ TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS

5.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais: 

5.1.1.    atsiųsdami mums prašymą el. paštu: info@turgus24.lt;
5.1.2.    susisiekdami su mumis telefonu +370 641 58431.

6.    ASMENS DUOMENŲ KEITIMAS AR TIKSLINIMAS

6.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

6.1.1.    asmeninės paskyros skiltyje „Redaguoti“;

6.1.2.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@turgus24.lt;
6.1.3.    susisiekdami su mumis telefonu +370 641 58431.

7.    TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ PANAIKINIMAS

7.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
7.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

7.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
7.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
7.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
7.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  
7.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

7.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais: 

7.3.1.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@turgus24.lt;
7.3.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 641 58431.

8.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖS APRIBOJIMAS

8.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

8.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
8.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti 
8.1.3.    Pigu.lt nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
8.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų). 

8.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

8.2.1.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@turgus24.lt;
8.2.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 641 58431.

9.    SUTIKIMO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI ATŠAUKIMAS

9.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:

9.1.1.    asmeninės paskyros skiltyje „Redaguoti mano profilį“:

9.1.2.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@turgus24.lt;
9.1.3.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 641 58431.

10.    KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

10.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
10.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:

10.2.1.  susisiekdami su mumis el. paštu:info@turgus24.lt;
10.2.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 641 58431.

11.    PRAŠYMAS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

11.1.    Su jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais būdais:

11.1.1.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@turgus24.lt;
11.1.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 641 58431.

11.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
11.3.    Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje. 
11.4.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

12.    SLAPUKAI

12.1.    Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.   
12.2.    Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje:https://www.turgus24.lt/slapukai